Filantropia dhe Përgjegjësia Sociale e Biznesit

Që nga viti 2011, Partnerët Shqipëri punon për zhvillimin e filantropisë në një mori mënyrash duke promovuar kulturën e dhurimit në Shqipëri, hulumtuar për të kuptuar më mirë karakteristikat e veprimtarisë filantropike dhe advokuar për krijimin e një mjedisi mundësues përmes ndërtimit të urave ndërmjet sektorëve për nxitjen e filantropisë në vend.
PSH është organizata e parë në Shqipëri që ka njohur dhe promovuar kontributin e mundshëm filantropik të sektorit privat jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në përmirësimin e shoqërisë.