Qeverisje me pjesëmarrje transparente dhe e përgjegjshme

Qeverisje e përgjegjshme, institucione të hapura dhe me integritet nëpërmjet fuqizimit dhe mbështetjes së shoqërisë civile dhe aktorëve të ndryshimit.