Udhëheqja, lehtësimi i debatit ndërsektorial, dhe zhvillimi i opsioneve të politikave zhvillimore