Zhvillimi i platformave online crowdfunding dhe fondacioneve komunitare

Prezantimi dhe ofrimi i mbështetjes së nevojshme në zhvillimin e platformave novatore që lehtësojnë dhe mundësojnë bashkëveprim mes aktorëve për zhvillimin e aktivitetit filantropik me fokus platformat on-line crowdfunding dhe fondacionet komunitare.