E drejta e shpërndarjes së taksave

Ky dokument prezanton konceptin e ri të mekanizmit të shpërndarjes së taksave si një model i qendrueshëm për forcimin e sektorit të OSHC-ve, përmirësimin e imazhit, rritjes së besueshmërisë së publikut dhe qendrueshmërisë financiare. Në këtë dokument analizohen modelet dhe praktikat më të mira të vendeve të Evropës Juglindore dhe jo vetëm, të cilat kanë qenë pionere të aplikimit të këtij mekanizmi.

Ky dokument është përgatitur në kuadër angazhimit të Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në mbështetje të sektorit të organizatave të shoqërisë civile për zhvillimin e mënyrave alternative të financimit me qëllim rritjen e qendrueshmërisë së tyre.

E drejta e Shpërndarjes së Taksave Shkarko