Fakte krahasuese mbi aktivitetin filantropik 2015-2019

Prej janarit 2015 Partnerët Shqipëri po kryen monitorimin e aktivitetit filantropik në Shqipëri nëpërmjet hulumtimit të medias, përfshi edhe ato sociale si dhe burimeve të informacionit nga institucionet publike dhe jo-publike. Hulumtimi kryhet mbi baza ditore dhe gjetjet paraqesin çështjet e mbështetura, natyrën dhe vlerën e dhurimeve, mbulimin gjeografik si dhe natyrën e dhuruesve. Ato vijnë në formën e informacionit të përmbledhur mujor që synon të ndihmojë në kuptimin dhe evidentimin e këtij aktiviteti.

Më poshtë pasqyrohet një pamje e përgjithshme krahasimore e gjetjeve kryesore për të gjitha vitet e monitorimit. Për më shumë shfletoni raportet e plota të fakteve për secilin vit monitorimi.

 

 

Fakte 2019 Shkarko
Fakte 2018 Shkarko
Fakte 2017 Shkarko
Fakte 2016 Shkarko
Fakte 2015 Shkarko