Korça dhe Pogradeci, 4 Stinët e një Turizmi Alternativ

Korça dhe Pogradeci, 4 Stinët e një Turizmi Alternativ është një broshurë që pasqyron atraksionet turistike të rajonit të Korçës dhe Pogradecit, duke ofruar informacion mbi trashëgiminë kulturore, natyrore dhe kulinare, shërbimet e mikpritjes në zonë etj.

Broshura u prodhua në kuadër të projektit “Drejt një turizmi alternativ “, mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Fondacioni ABC.

Korça dhe Pogradeci, 4 Stinët e një Turizmi Alternativ Shkarko