Monitorimi i Pjesëmarrjes Politike, Sociale dhe Ekonomike të të Rinjve 2020 – Raporti për Shqipërinë

Ky raport monitorimi u përgatit si pjesë e projektit Punësimi i të Rinjve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi,  financuar nga Bashkimi Evropian. Projekti zbatohet nga Ana and Vlade Divac Foundation (Serbi), Aleanca Rinore (Maqedonia e Veriut), Fondacioni i Komunitetit të Vullnetarëve (Turqi), Organizata Prima (Mali i Zi) dhe Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (Shqipëri).

Monitorimi i Pjesëmarrjes Politike, Sociale dhe Ekonomike të të Rinjve 2020 – Raporti për Shqipërinë Shkarko