Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raportet për Shqipërinë 2013-2021

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile. Monitorimi i Matricës zbatohet në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, nga organizatat anëtare të Rrjetit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkan. Monitorimi në Shqipëri kryhet nga Partnerët Shqipëri.

Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2021 Shkarko
Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2020 Shkarko
Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2019 Shkarko
Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, Maj 2018 - Maj 2019 Shkarko
Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2017 Shkarko
Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2016 Shkarko
Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2015 Shkarko
Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2014 Shkarko
Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2013 Shkarko