Ndihma e huaj në Shqipëri 2010-2028

Kjo është një përmbledhje e projekteve të zhvillimit të mbështetura nga ndihma e huaj në Shqipëri, për periudhën 2010-2028.
Infografiku bazohet në të dhënat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë deri më 28 janar 2022.

Ndihma e huaj në Shqipëri 2010-2028 Shkarko