Panoramë e Eko-sistemit të Sipërmarrjeve Sociale në Shqipëri

Partnerët Shqipëri, në vijim të punës dhe përpjekjeve për zhvillimin e sipërmarrjes sociale, ka përgatitur një përmbledhje të modeleve të sipërmarrjeve sociale që operojnë në Shqipëri, kuadrit ligjor, sfidave me të cilat ndeshen ato, si dhe një hartëzim të mekanizmave mbështetës ekzistues.

Publikimi u përgatit në kuadër të projektit EMBRACE – Modele Sipërmarrjeje që ndërtojnë Marrëdhënie dhe Ekonomi Krijuese”, me mbështetjen e Bashkimit Evropian nëpërmjet Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.

Panoramë e Eko-sistemit të Sipërmarrjeve Sociale në Shqipëri Shkarko