Partnerët Shqipëri, 15 vjet kontribut për një demokraci më të fuqishme