“Për një Shoqëri më të Zhvilluar”, gazetë tre-mujore

“Për një Shoqëri më të Zhvilluar” është një gazetë informative tre-mujore që Partnerët Shqipëri ka publikuar që prej themelimit të saj në 2001 deri në prill 2019.

Prej krijimit të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, në prill 2019, zhvillimet më të fundit në lidhje me sektorin jofitimprurës në Shqipëri i gjeni përmes buletinit periodik që publikon Qendra.

Ndërkohë, të rejat më të fundit nga aktiviteti i Partnerët Shqipëri, si dhe njoftime nga institucione të tjera që paraqesin interes për publikun, vijnë tashmë cdo dy-muaj në një formë të përmbledhur.

Të rejat tona për periudhën janar-shkurt 2020 i gjeni këtu.

 

 


Edicionet e kaluara të gazetës i gjeni në lidhjet e mëposhtme:

Edicioni 68

Edicioni 67

Edicioni 66

Edicioni 65

Edicioni 64

Edicioni 63

Edicioni 62

Edicioni 61

Edicioni 60

Edicioni 59

Edicioni 58

Edicioni 57

Edicioni 56

Edicioni 55

Edicioni 54

Edicioni 53