Revista #Philanthropy

Philanthropy” është një revistë e cila pasqyron çështje të ndryshme rreth nismave dhe zhvillimeve të aktivitetit filantropik në Shqipëri. Revista vjen në vijimësi të punës dhjetë vjeçare të Partnerëve Shqipëri mbi nxitjen dhe zhvillimin e këtij aktiviteti në vend duke vlerësuar rëndësinë që ai mbart për avancimin e shoqërisë.

Shfletoni edicionin e 5-të, korrik – dhjetor 2022.

 


ARKIVA

Edicioni 4

Edicioni 3

Edicioni 2

Edicioni 1