Sipërmarrjet Sociale dhe Eko-sistemet e tyre në Evropë – Raporti për Shqipërinë

Sipërmarrjet Sociale dhe Eko-sistemet e tyre në Evropë – Raporti për Shqipërinë ofron një përmbledhje të mjedisit të sipërmarrjeve sociale në Shqipëri, bazuar në informacionin e disponueshëm deri në korrik 2019. Hulumtimi u krye nga Partnerët Shqipëri. Ai përshkruan bazat dhe shtysat e krijimit të sipërmarrjeve sociale në vend, si dhe evolucionin e tyre konceptual dhe ligjor.

Shfletoni këtu raportin për Shqipërinë.

Shfletoni këtu raportet e vendeve të tjera.