Të reja nga Partnerët Shqipëri

Të rejat më të fundit nga aktiviteti i Partnerët Shqipëri, si dhe njoftime nga institucione të tjera që paraqesin interes për publikun, i sjellim për publikun periodikisht në formë të përmbledhur.

Njihuni me të rejat tona për periudhën prill – qershor 2022.