Udhërrëfyesi i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Partnerët Shqipëri është një ndër autorët e këtij Udhërrëfyesi i cili ofron një pasqyrë konkrete të ekosistemit ekzistues dhe hartëzim të aktorëve përkatës në vendet që po nxisin zhvillimin e sipërmarrjes së gjelbër në Ballkanin Perëndimor.

Publikimi është pjesë e Balkan Green Academy 2.0, mbështetur nga Balkan Trust for Democracy, një projekt i The German Marshall Fund of the United States, dhe USAID – US Agency for International Development.

 

SHFLETONI KËTU BOTIMIN E FUNDIT 2022

SHFLETONI KËTU BOTIMIN E PARË 2021