Udhëzues praktik për OJF-të: Ngritja e Sipërmarrjeve Sociale në Prona të Konfiskuara nga Krimi i Organizuar

Nëpërmjet një qasje praktike dhe konkrete, “Udhëzuesi praktik për OJF-të: Ngritja e Sipërmarrjeve Sociale në Prona të Konfiskuara nga Krimi i Organizuar” ofron informacion mbi bazën ligjore dhe institucionet përgjegjëse, përshkruan procesin, ofron shembuj konkretë dhe formate standarte me qëllim që t’u vijë në ndihmë të gjitha OJF-ve në përpjekjet e tyre për zhvillimin e një sipërmarrje sociale në një pronë të konfiskuar nga krimi i organizuar.
Udhëzuesi u përgatit me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.

Shfletoni këtu Udhëzuesin