Udhëzuesi “Çerdhja dhe Kopshti Pranë Vendit të Punës”

Udhëzuesi “Çerdhja dhe Kopshti Pranë Vendit të Punës” është një nga kontributet më të fundit të Programi RISI Albania, zbatuar nga Helvetas dhe Partnerët Shqipëri dhe i financuar nga Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, i cili u vjen në ndihmë subjekteve private dhe pushtetit vendor për gjetjen e formave ligjore më të përshtatshme në ofrimin e shërbimeve të kujdesit ndaj fëmijëve pranë vendeve të punës.

Udhëzuesi “Çerdhja dhe Kopshti Pranë Vendit të Punës” Shkarko