Vështrim mbi #Filantropinë, Buletin 3mujor

Vështrim mbi #Filantropinë është një buletin 3mujor me lajme dhe fakte mbi aktivitetin filantropik në Shqipëri e më gjerë.

Si pjesë e punës së saj për të promovuar filantropinë, që prej vitit 2015 Partnerët Shqipëri kryen monitorimin e përditshëm të këtij aktiviteti, duke u fokusuar në çështjet e mbështetura, natyrën dhe vlerat e dhurimit, mbulimin gjeografik dhe natyrën e donatorëve dhe përfituesve.

Shfletoni këtu edicionin më të fundit të këtij buletini, dhjetor 2019.

 

Edicionet e kaluara

Edicioni i katërt

Edicioni i tretë

Edicioni dytë

Edicioni parë