Raportet mujore të monitorimit të aktivitetit filantropik në Shqipëri

Prej janarit 2015 Partnerët Shqipëri po kryen monitorimin e aktivitetit filantropik në Shqipëri nëpërmjet hulumtimit të medias, përfshi edhe ato sociale si dhe burimeve të informacionit nga institucionet publike dhe jo-publike. Hulumtimi kryhet mbi baza ditore dhe gjetjet paraqesin çështjet e mbështetura, natyrën dhe vlerën e dhurimeve, mbulimin gjeografik si dhe natyrën e dhuruesve.

Ato vijnë në formën e informacionit të përmbledhur mujor që synon të ndihmojë në kuptimin dhe evidentimin e këtij aktiviteti. Gjeni në vijim raportet sipas muajve, si dhe përmbledhjet vjetore për  20152016, 2017, 20182019 dhe 2020. Përmbledhjet vjetore për vitin 2021 dhe 2022 i gjeni si pjesë e edicioneve të revistës #Philanthropy.

 

Raportet mujore për vitin 2023

Shkurt

Janar

 


Raportet mujore për vitin 2022

Dhjetor

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar


Raportet mujore për vitin 2021

Dhjetor

Nentor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar


Raportet mujore për vitin 2020

Dhjetor

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar


Raportet mujore për vitin 2019

Dhjetor

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar


Raportet mujore për vitin 2018

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar


Raportet mujore për vitinViti 2017

Dhjetor

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar


Raportet mujore për vitin 2016

Dhjetor

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Qershor-Korrik

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar 


Raportet mujore për vitin 2015

Nëntor – Dhjetor

Tetor

Shtator

Gusht

Qershor – Korrik

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar