• Shqip
  • English

Punësimi i të Rinjve dhe Grave dhe Rritja e Përfaqësimit në Vendim-marrje...

Lexo më tepër

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme

Lexo më tepër

Filantropia dhe Përgjegjshmëria Sociale e Biznesit

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Shtyhet afati i aplikimeve në Konkursin e Bizneseve të Gjelbërta 2020

Shtyhet afati i dorëzimit të aplikimeve ...
Lexo më tepër

Opinioni juaj është i rëndësishëm! Merrni pak minuta për të plotësuar pyetsorin online!

Dëshirojmë të marrim opinionin e përfituesve, bashkëpunëtorëve dhe mbështetësve lidhur me përvojën në punën me Partnerët Shqipëri ose pjesëmarrjen në ...
Lexo më tepër

Distancimi fizik dhe solidariteti shoqëror

25 mars 2020 Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë, institucione partnere dhe mbështetës të Partnerëve Shqipëri, Ky ...
Lexo më tepër