• Shqip
  • English

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

Qeverisje me pjesëmarrje transparente dhe e përgjegjshme

Lexo më tepër

Aktiviteti filantropik dhe infrastruktura mbështetëse

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

Partnerët Shqipëri ndajnë Raportin Vjetor 2019

Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju Raportin Vjetor 2019! Çdo vit, raporti vjetor na jep një mundësi të veçantë të vlerësojmë ndikimin e punës sonë dhe...
Lexo më tepër

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë 2019

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjet...
Lexo më tepër

Katalogu i praktikave më të mira në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror

Ky katalog prezanton 15 praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në Shqipëri. Ai u përgatit nga Partnerët Shqipëri, me porosi...
Lexo më tepër