• English
  • Shqip

Mjedisi Mundësues dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm i Shoqërisë Civile

Lexo më tepër

Qeverisje me pjesëmarrje transparente dhe e përgjegjshme

Lexo më tepër

Aktiviteti filantropik dhe infrastruktura mbështetëse

Lexo më tepër

Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Lexo më tepër

Shërbimet

Lexo më tepër

Të rejat më të fundit

METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT TË OJF-VE NDAJ FINANCIMIT TË TERRORIZMIT NË SHQIPËRI 

Ky raport është përgatitur nga Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, falë mbështetjes së Projektit Glob...
Lexo më tepër

Thirrje për Projekt Propozime: Projekti TWIST – Drejt një Modeli të Ri të Sipërmarrjes Sociale në Asetet e Konfiskuara në Shqipëri”

Thirrje për Projekt Propozime ...
Lexo më tepër

SHPALLET THIRRJA PËR APLIKIME NË EVENTIN E KATËRT “RRATHË DHURUES SHQIPËRI” (GIVING CIRCLE ALBANIA)

A keni një ide inovatore që mund të përmirësojë cilësinë e jetës së një komuniteti të caktuar por nuk keni para? ...
Lexo më tepër