Avancimi i axhendës zhvillimore të sipërmarrjes sociale në vend nëpërmjet përfshirjes në rrjete dhe në dialogun institucional në nivel evropian