Mbështetje Financiare (grantdhënie) për sektorin

Mbështetja financiare për sektorin është një kontribut i qenësishëm në forcimin e demokracisë dhe zhvillimin social-ekonomik te vendit.