Nxitja e punësimit dhe vetpunësimit të të rinjve dhe grave nëpërmjet programeve të aftësimit dhe mbështetjes për hyrjen në tregun e punës