Rritja e ndërgjegjësimit dhe interesit për vlerën ekonomike dhe sociale të aktivitetit filantropik

Rritja e ndërgjegjësimit dhe interesit për vlerën ekonomike dhe sociale të aktivitetit filantropik, nëpërmjet hulumtimit, informimit dhe nxitjes së debatit publik rreth tij