Sipërmarrja dhe Inovacioni Social

Zhvillimi i të gjithë elementëve të ekosistemit në mbështetje të sipërmarrjes dhe inovacionit social.