Revolucioni për Gjeneratën 4.0 – Dokument i shkurtër politikash

Ky dokument i shkurtër politikash synon të japë rekomandime për përmirësimin e mjedisit të punësimit dhe të vetëpunësimit për Gjeneratën 4.0 në zonën ndërkufitare Shqipëri-Mali i Zi. Publikimi u përgatit në kuadër të projektit ndërkufitar Work4Youth.

Revolucioni për Gjeneratën 4.0 - Dokument i shkurtër politikash Shkarko