Raportet mujore të monitorimit të aktivitetit filantropik në Shqipëri

Prej janarit 2015 Partnerët Shqipëri po kryen monitorimin e aktivitetit filantropik në Shqipëri nëpërmjet hulumtimit të medias, përfshi edhe ato sociale si dhe burimeve të informacionit nga institucionet publike dhe jo-publike. Hulumtimi kryhet mbi baza ditore dhe gjetjet paraqesin çështjet e mbështetura, natyrën dhe vlerën e dhurimeve, mbulimin gjeografik si dhe natyrën e dhuruesve. Ato vijnë në formën e informacionit të përmbledhur mujor që synon të ndihmojë në kuptimin dhe evidentimin e këtij aktiviteti.

Gjeni në vijim raportet sipas muajve, si dhe përmbledhjet vjetore për 20152016, 2017 dhe 2018.

Viti 2020:

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar

Viti 2019:

Dhjetor

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar

Viti 2018:

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar

Viti 2017:

Dhjetor

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar

Viti 2016:

Dhjetor

Nëntor

Tetor

Shtator

Gusht

Qershor-Korrik

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar 

Viti 2015:

Nëntor – Dhjetor

Tetor

Shtator

Gusht

Qershor – Korrik

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar

Shkarko